• baner

Witamy na stronie Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Tarnowie

Polskie Towarzystwo Lekarskie jest medycznym, interdyscyplinarnym stowarzyszeniem dobrowolnie zrzeszonych lekarzy, które posiada status organizacji pożytku publicznego. W obrębie naszego Oddziału działają Koła PTL w Tarnowie, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej i Dębicy. Od 18 września 2019 działa również nowo powstałe Koło w Bochni. Tak więc terenem naszej działalności są powiaty: tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski i dębicki. Naszym celem jest dążenie, by lekarze w swojej pracy wykazywali się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i nienaganną etyką, dlatego głównym zadaniem PTL jest kształcenie ustawiczne lekarzy, poprzez pogłębienie ich wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i etycznego. Rocznie organizujemy kilkadziesiąt spotkań naukowo-szkoleniowych i edukacyjnych w formie zebrań, sympozjów i konferencji na szczeblu Oddziału i Kół. Ważnym celem naszej działalności jest również dążenie do integracji lekarzy medycyny ogólnej, rodzinnej i specjalistów różnych gałęzi medycyny. Aktualnie Oddział PTL w Tarnowie zrzesza prawie 900 lekarzy.

Nasze Towarzystwo ma Swój Sztandar!

26 kwietnia 2023 roku przejdzie do historii tarnowskiego PTL-u jako ważne i wyjątkowe wydarzenie. Poświęcenie Sztandaru oraz jego prezentacja miały bardzo uroczystą oprawę. Tuż przed mszą w tarnowskiej Katedrze wprowadzony został Sztandar. Poczet sztandarowy stanowili członkowie Towarzystwa – lekarze: Bogusław Plezia – chorąży oraz Monika Kryśków – Bodzioch i Jolanta Kmiotek. Mszy Św. przewodniczył Jego Ekscelencja ks. Biskup Andrzej Jeż. Koncelebransami byli ks. Infułat Władysław Kostrzewa, ks. Proboszcz Adam Nita, ks. Grzegorz Krakowski – kapelan służby zdrowia. Ks. Biskup wygłosił homilię, w której podkreślił znaczenie jedności i zdrowia ducha i ciała co również zależy od lekarzy, a następnie poświęcił Sztandar. Podczas aktu poświęcenia obecni byli przedstawiciele Kół PTL z Brzeska, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy i Tarnowa. Po poświęceniu Sztandar ucałował prezes Zarządu Oddziału dr Antoni Sydor.

Po zakończonej mszy licznie uczestniczący lekarze, idąc za pocztem sztandarowym, udali się do tarnowskiego Ratusza, gdzie odbyła się uroczysta prezentacja Sztandaru oraz wręczenie odznaczeń zasłużonym członkom tarnowskiego oddziału PTL. Sztandar zaprezentował prezes Zarządu dr Antoni Sydor, który podkreślił jego symboliczne znaczenie dla uczczenia pamięci i dorobku członków Towarzystwa, którzy przez ponad 150 lat działali dla ochrony zdrowia i życia mieszkańców Ziemi Tarnowskiej jak również dla nowych pokoleń lekarzy, którzy ten dorobek powinni kontynuować i rozwijać. Prezes zaprezentował również Tablicę ze „złotymi gwoźdźcami” odznaczonych lekarzy- członków Towarzystwa. Odczytano nazwiska ponad stu odznaczonych w okresie minionych 40 lat a Zmarłych uczczono minutą ciszy.

Odznaczenia przyznane z okazji uroczystości przez Zarząd Główny PTL wręczył Prezes PTL Prof. dr hab. med. Waldemar Kostewicz.

Oprócz Prezesa ZG PTL w uroczystości uczestniczyli: Roman Ciepiela – Prezydent Miasta Tarnowa, prof. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz – Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, Anna Czech – Dyrektor Szpitala Św. Łukasza oraz delegacja Stowarzyszenia Lekarzy Polskich ze Lwowa: Oksana Stadnyk i Olena Steczak.

Pozdrowienia okolicznościowe przekazali także: Prezes Honorowy PTL Prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, Prezes Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego – Prof. Igor Gościński oraz Oddziału PTL w Szczecinie – Dr n.med. Mieczysław Chruściel. Uroczystość uświetniły występy uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. J.I. Paderewskiego w Tarnowie. Uroczystość prowadziła Pani Maria Zawada-Bilik.

Odznaczeni w dniu 23 kwietnia 2023 r. (pleno titulo)

Odznaką “Bene Meritus” :

Leszek Kołodziejski, Wiesław Dobroś

Odznaką “Zasłużonemu- PTL” :

Elżbieta Bartnik-Ożga, Roman Bartuś, Aleksander Burgielski, Małgorzata Curyło, Mirosława Danek-Ziaja, Elżbieta Gawlik-Uryasz, Barbara Kacalska, Juliusz Kacalski, Jacek Karaś, Jolanta Kmiotek, Lidia Leśniak, Bernadetta Majorek-Olechowska, Maria Ostafil, Marta Owczyńska, Jacek Pikul, Bogusława Skaba-Weselak, Urszula Sydor, Jan Turczyn, Stanisław Uryasz, Józef Wojnar, Maciej Żabówka.

Serdecznie gratuluję odznaczonym.

Dziękuję szczególnie serdecznie tym Koleżankom i Kolegom, którzy wsparli finansowo realizację ufundowania Sztandaru i Tablicy.

Dziękuję Panu Kazimierzowi Kurczabowi dyrektorowi Muzeum Okręgowego w Tarnowie za udostępnienie pięknych pomieszczeń w Ratuszu.

Dziękuję Dyrekcji Zespołu Szkół Muzycznych im. J.I Paderewskiego za współpracę i przygotowanie części artystycznej uroczystości.

Dziękuję także tym, którzy zaangażowali się w bezpośrednią pomoc w organizacji uroczystości,

Dziękuję wszystkim obecnym za uczestnictwo.

W serwisie przedstawiamy także obszerną relację fotograficzną z uroczystości poświęcenia i prezentacji Sztandaru.

Prezes Oddziału PTL w Tarnowie

Dr n.med. Antoni Sydor