• baner

Witamy na stronie Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Tarnowie

Polskie Towarzystwo Lekarskie jest medycznym, interdyscyplinarnym stowarzyszeniem dobrowolnie zrzeszonych lekarzy, które posiada status organizacji pożytku publicznego. W obrębie naszego Oddziału działają Koła PTL w Tarnowie, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej i Dębicy. Od 18 września 2019 działa również nowo powstałe Koło w Bochni. Tak więc terenem naszej działalności są powiaty: tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski i dębicki. Naszym celem jest dążenie, by lekarze w swojej pracy wykazywali się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i nienaganną etyką, dlatego głównym zadaniem PTL jest kształcenie ustawiczne lekarzy, poprzez pogłębienie ich wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i etycznego. Rocznie organizujemy kilkadziesiąt spotkań naukowo-szkoleniowych i edukacyjnych w formie zebrań, sympozjów i konferencji na szczeblu Oddziału i Kół. Ważnym celem naszej działalności jest również dążenie do integracji lekarzy medycyny ogólnej, rodzinnej i specjalistów różnych gałęzi medycyny. Aktualnie Oddział PTL w Tarnowie zrzesza prawie 900 lekarzy.

Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!

Nasz Kolega JACEK PIKUL – wspaniały człowiek i lekarz – potrzebuje pilnej pomocy finansowej!

Z powodu ciężkiej i postępującej choroby wymaga całodobowej opieki i rehabilitacji. Jest całkowicie uzależniony od osób drugich a opiekuje się nim Jego Brat Grzegorz – bliźniak również lekarz, który z tego powodu musiał zrezygnować z pracy zawodowej. Nasi Koledzy są w bardzo trudnej sytuacji życiowej i finansowej. Dlatego gorąco prosimy o wykazanie solidarności z Nimi.

Oddajmy 1,5% podatku w ramach Caritas Diecezji Tarnowskiej.
KRS 0000211791
Cel szczegółowy : Jacek Pikul

Zarząd Oddziału PTL w Tarnowie